сыптыру


сыптыру
1. Чыбыркы, чыбык ише нәрсә белән: сугу, кыйнау 2. күч. Гадәттә бер нәрсәгә дә игътибар итмәстән кызу-кызу бару яки йөгерү. Качып, куркып берәр җирдән тиз генә китү. Куып җибәрүне-җибәрелүне белдерә 3. күч. Талымсыз һәм калдырмыйча ашау-эчү тур. 4. күч. Берәр нәрсәне: урлап алып китү

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.